Algemenen voorwaarden

Definities

- In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- "Wij", "ons", "onze": verwijst naar De Den Haag.
- "Klant", "jij", "u", "jouw": verwijst naar de individuele of zakelijke entiteit die onze producten of diensten afneemt.
- "Product(en)": verwijst naar de goederen of services die worden aangeboden door De Den Haag.
- "Website": verwijst naar de online aanwezigheid van De Den Haag.
- "De Den Haag": kan ook verwijzen naar het geregistreerde bedrijf achter de website www.DeDenHaag.nl. dit geregistreerde bedrijf heet OnzeAgency,
kvk: 88924513 
Toepasselijkheid
- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten tussen De Den Haag en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
-Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, ongeacht de gebruiker een aankoop verricht.

Aanbiedingen en Bestellingen
- Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
- Bestellingen worden geacht te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging door De Den Haag of na levering van de producten.
-Na het plaatsen van de bestelling is het niet mogelijk om deze te annuleren.

Prijzen en Betaling
- Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn exclusief eventuele belastingen - Bij vermelde acties op de site (zoals gratis verzending) neemt De Den Haag de verzendkosten op zich en is dit gratis voor de klant.
- Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld op de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Levering
- De levering van producten vindt plaats op het door jou opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
- De opgegeven levertijden zijn indicatief. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling.
Retourneren en Klachten
- Klachten over geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld.
- Geretourneerde producten worden alleen geaccepteerd indien ze ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. De kosten voor retournering zijn voor jouw rekening.
Aansprakelijkheid
- De Den Haag is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door gebruik van de geleverde producten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
- De Den Haag is niet aansprakelijk bij situaties waarin de gebruiker allergieën heeft voor de genoemde ingrediënten en/of stoffen. Deze staan duidelijk vermeld.

Intellectueel Eigendom
- Het intellectuele eigendom van de producten, inclusief ontwerpen, teksten en afbeeldingen, berust bij De Den Haag. Gebruik zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Overmacht
- In geval van overmacht is De Den Haag niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen.

Toepasselijk Recht
- Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen De Den Haag en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens
- E-mail: info@dedenhaag.nl
- Website: www.DeDenHaag.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2024.